Welkom op de website van de Sociale Democraten IJsselstein (SDIJ)

Benschopperpoort met wapen en naam van IJsselstein. Gemaakt door Sarah Zandstra

Wat is de SDIJ?

De SDIJ staat voor Sociale Democraten IJsselstein en is een lokale politieke partij. In juli 2019 ben ik, Sarah Zandstra, afgesplitst van een bestaande fractie en ga voorlopig als eenpersoonsfractie verder. Daarbij vind ik het belangrijk dat ik authentiek blijf en een stem ben voor IJsselsteiners die zich niet gehoord voelen.
Het wordt interessant om te ervaren hoe het is om als volksvertegenwoordiger met een eigen partij deel van de gemeenteraad van IJsselstein te zijn. Ik houd mijn website beknopt en overzichtelijk. Voor nadere informatie en updates kunt u terecht op mijn pagina’s op Facebook, LinkedIn en Twitter, zie de links bij contact, waar u ook mijn emailadres vindt.

Belangrijke uitgangspunten voor de SDIJ zijn:

  • Een gelijkwaardige samenwerking binnen de gemeenteraad, met het college van Burgemeester en Wethouders en met de IJsselsteiners.
  • De kloof tussen politiek en de IJsselsteiners verkleinen door openheid en zichtbaarheid.
  • Het belang van onze stad en haar inwoners staat centraal.


Wie ben ik?

Mijn naam is Sarah Zandstra, in 2004 ben ik samen met mijn dochter in ons mooie IJsselstein komen wonen. Als verbinder voel ik mij enorm betrokken bij de samenleving en kom ik graag op voor mensen die zich niet gehoord voelen.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 ben ik met 698 stemmen gekozen als raadslid. Ik ben dankbaar voor deze stemmen en daardoor voel ik de verantwoordelijkheid om mijn taak als volksvertegenwoordiger te blijven uitoefenen. Daarbij vind ik het belangrijk dat ik op basis van eigen inzicht en overtuiging een mening kan vormen. Bij een onderwerp ga ik op onderzoek uit; wat is de huidige situatie, wat vinden betrokkenen ervan en welke invloed heeft dit op de toekomst?

Mijn kernwoorden zijn:

  • Verbindend
  • Betrokken
  • Intuïtief
  • Open en Eerlijk
  • Nieuwsgierig
  • Inlevingsvermogen
  • Verantwoordelijk

U kunt mij bereiken via Email, Facebook, LinkedIn en Twitter. Daarnaast kunt u mij aanspreken tijdens de openbare commissie- en gemeenteraadsvergaderingen. Ik sta open voor het maken van een afspraak om kennis te maken.
U wordt van harte uitgenodigd om verbinding met mij te maken.

Sarah Zandstra fractievoorzitter SDIJ