Wist u datjes

Wist u datjes en handige links

Wist u dat alle vergaderingen van de gemeenteraad openbaar zijn? Deze kunt u online live meekijken of achteraf op een moment dat het u uitkomt. Voor het vergaderschema zie: https://bit.ly/33u7GAs

 

Wist u dat alle agenda stukken per vergaderingen online staan? De agenda is 1 à 2 weken van te voren bekend, zodat u de stukken kunt lezen. Voor het vergaderschema zie: https://bit.ly/33u7GAs

 

Wist u dat u bij Commissievergaderingen kunt inspreken? Dat kan op een onderwerp dat op de agenda staat of een nieuw onderwerp voor het sprekersplein. U dient zich voor de vergadering te melden bij griffie@ijsselstein.nl onder vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp.

 

Wist u dat er 23 raadsleden zijn in IJsselstein? Wilt u weten wie uw volksvertegenwoordigers zijn, zie https://bit.ly/2XhryIE

 

Wist u dat de griffie ook een aanspreekpunt is voor inwoners? De belangrijkste rol is het ondersteunen van de gemeenteraad. Voor meer informatie over de griffie zie: https://bit.ly/2Xhi7bT

 

Wist u dat u op verschillende manieren invloed kunt uitoefenen op de gemeenteraad? Voor meer informatie zie: https://bit.ly/3E75JMG

 

Wist u dat alle informatie over de burgemeester en wethouders (het college) op de website van de gemeente staat? Zie https://bit.ly/3tEqvhY

 

Wist u dat alle besluiten van het college openbaar zijn? Zie https://bit.ly/3BZYgxc

 

Wist u dat de vergadercyclussen van de gemeenteraad aan de schoolvakanties zijn aangepast? In de zomerperiode zijn er geen vergaderingen en daarom ook weinig updates, dat heet het zomerreces. Begin september beginnen de vergadercyclussen weer, een vergadercyclus duurt 5 of 6 weken.

Theme: Overlay by Kaira Sociale Democraten IJsselstein